Contact 06 30 27 20 12 · mail@taff.nl
Maken wat gezien is

Maken wat gezien is

Onder de titel ”Maken wat gezien is” werd in het Museum Henriette Polak van 14 maart tot en met 13 juni 2010 werk gepresenteerd van zeventien hedendaagse kunstenaars, die werken binnen de traditie van de modern-klassieke schilder- en beeldhouwkunst. Een traditie die gekenmerkt wordt door bewust, analytisch en geduldig kijken naar de werkelijkheid. Het resultaat van dit zorgvuldige proces van waarneming leidt echter niet noodzakelijk tot een gelijksoortige beeldtaal. Elke kunstenaar kleurt en vormt de werkelijkheid op eigen wijze.
De deelnemende kunstenaars, waaronder initiatiefnemers Willem de Ouden en Wendelien Schönfeld, hadden op verzoek van het museum een keuze gemaakt uit de vaste collectie van Museum Henriette Polak van werk dat aansluit op hun eigen oeuvre, of dat zij beschouwen als een inspiratiebron. Dit leverde verrassende combinaties op van nieuw werk en oude favorieten, die de vitaliteit van modern-klassieke traditie toont.
De titel van de tentoonstelling is door Den Ouden ontleent aan een brief van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, waarin hij opmerkt: “En als een schilder maakt wat hij ziet, dan blijft hij altijd iemand.”

Publicatie
Bij de tentoonstelling “Maken wat gezien is” verscheen een gelijknamige publicatie van de hand van kunsthistoricus en publicist Gijsbert van der Wal. Naast een inhoudelijke inleiding zijn beknopte bio’s opgenomen van alle deelnemende kunstenaars met afbeeldingen van hun werk. De publicatie is nog steeds voor € 5,- verkrijgbaar bij de balie van het Museum Henriette Polak en het Stedelijk Museum Zutphen.

Deelnemende kunstenaars
Helma Finze, Arie Schippers, Alex Verduijn den Boer, Theo de Feyter, Bert Osinga,
Lau Heidendael, Marianne van den Bergh, Dirck Nab, Toine Moerbeek, Paul Gorter,
Harold Schouten, Peter de Haan, Joanna Quispel, Janneke Tangelder, Kris Spinhoven, Wendelien Schönfeld en Willem den Ouden