Contact 06 30 27 20 12 · mail@taff.nl
belvedere

belvedere

Wat vinden de bewindslieden van de ministeries OCW, VROM, LNV en VenW van Belvedere? Hoe vinden zij dat cultuurhistorie kan bijdragen aan het vinden van oplossingen voor problemen van vandaag? De ministers Plasterk, Cramer en Verburg en staatssecretaris Huizinga aan het woord.